Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie

Języki obce

Informacje

avans praca konin

Słownik nowego typu, przedstawiający wpływ języka niemieckiego na polszczyznę. Przeznaczony dla germanistów, polonistów, tłumaczy, historyków, a także avans praca konin wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, jak język wpływa na widzenie świata. Poprzez historię wyrazów pozwala śledzić...

Cena: 11,44
Dostępność: dostępny do tygodnia