Najweselszy barak w obozie Tajna policja komunistyczna jako krytyk artystyczny i kurator sztuki w PRL

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca Jarosława Jakimczyka zasługuje na najwyższą ocenę (...) Chodzi o merytoryczną zawartość jego publikacji: właściwą selekcję i zestawienie odszukanych akt, krytyczną ich analizę i sposób w jaki autor wyciąga z nich wnioski. Jarosław Jakimczyk łączy swoje doświadczenia:...

Cena: 33,92
Dostępność: dostępny do tygodnia