Królik

Zabawki

Informacje

kometa tańcz tańcz

Figurka kr#243;likaSeria Farm Life zawiera okazy zwierz#261;t hodowanych w gospodarstwach na ca#322;ym #347;wiecie.Teraz dzi#281;ki figurkom Schleicha kometa tańcz tańcz i licznym akcesoriom dodatkowym, jak chocia#380;by: stajnie, zagrody czy w#243;z z zaprz#281;giem mali mi#322;o#347;nicy przyrody mog#261;...

Cena: 13,86 15,67 zł
Dostępność: dostępny do tygodnia