Instytucja ułaskawienia w prawie polskim

E-książki

Informacje

Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i procesowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak...

Cena: 112,88 117,30 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie